Публикации

Показват се публикации от март, 2023

Владимир Бошнаков МОЯТ ОПИТ В НАРОДНАТА И В ПРИРОДНАТА МЕДИЦИНА книга PDF

Изображение
Владимир Бошнаков МОЯТ ОПИТ В НАРОДНАТА И В ПРИРОДНАТА МЕДИЦИНА Посвещавам тая книга на мъдрата ми и незабравима съпруга Донка Петкова Бошнакова, на която дължа най-големите си успехи в живота и най-голямото си богатство на този свят - три деца, шестима внуци, трима правнуци досега и се надявам да дочакам и други продължители на рода ни. Авторът © Владимир Бошнаков - автор д-р Антоанета Ганчева- Медицински редактор  © Ася Димитрова - предпечат  © Снежанка Стоянова - художник корица ISBN 978-619-160-692-4 Издателство „Авангард Прима” София, 2016 Владимир Бошнаков (1929-2016) стана популярен в цялата страна, пътят му в медиите започна от страниците на Списание 8. Преди 15 години той се изправя пред четири "неизлечими" и "смъртоносни" болести: Недооросяване на мозъка с кръв, абсолютна аритмия, исхемична болест и 76-мм тумор на простатата. Според лекарите единственото решение са операция на тумора и 2 байпаса за сърцето. Дядо Владо има горчивия опит на своите роднини

БЛАГОДАРНОСТ

Изображение
Изказвам своята благодарност към всички добри хора, които в процеса на създаване на книгата се присъединиха към моите усилия и направиха възможно нейното завършване и издаване: > на д-р Антоанета Ганчева, медицински редактор. Без нейната решаваща помощ книгата нямаше да бъде завършена поради това, че се разболях тежко в последния период от подготовката й; > инж. Ася Димитрова и инж. Димитър Боев, предпечатна подготовка; > Снежанка Стоянова, автор на корицата; * Татяна Мачковска, Искра Колева, Димитринка Стоянчева, коректори; > Калина Александрова, Ани Янкова и Йордан Киселички, и още една анонимна авторка, написали отделни глави в книгата; > Костадин Златков, Ангел Христов, Павлина Павлова, Теодора Влъчкова, Симона Здравева, Валентин Йорданов, участвали в на- печатване на голяма част от материала; > Лиляна Елмазова, собственик на билкова аптека, моя учителка по билкарство; > Десислава Рименова за всеотдайната помощ; > инж. Мичо Боев Димитров за многостранната по

ВЪВЕДЕНИЕ В НАРОДНАТА И ПРИРОДНАТА МЕДИЦИНА

Изображение
Винаги  съм вярвал, че преди да започне нещо ново, човек трябва да проучи не криво-ляво, а из основи старото.  Н. В. Гогол Медицината е наука за болестите, за предпазването от тях и за лечението им. Не се знае кога е поставено началото на нейното развитие, но вероятно тя е връстница на човечеството. Преди да е обособена като наука, помощ за възстановяване на здравето на човека са оказвали народните лечители. Те са открили лечебните свойства на много билки и на други вещества, намиращи се в изобилие в природата, както и елементарни способи за лечение. Представата ни, че древните хора са били примитивно мислещи същества, е погрешна. На скални рисунки, датирани от преди много хилядолетия, са изобразени лечебни ритуали, в това число и на трепанация (отваряне на черепа). Има много книги, посветени на фармакогнозията, науката за материалите от растителен, животински и друг произход, които са използвани като лечебни средства от древни времена и до днес. Една прекрасна книга на тази тема е „Ку

ЛЕЧИТЕЛИ С ГОЛЯМ ПРИНОС към МЕДИЦИНАТА

Изображение
В дългогодишната ми практика на народен лечител най-силно съм се възхищавал от лечителите, които са се посветили изцяло или до голяма степен на медицината. Много от тях са оставили дълбока следа в алтернативната медицина, независимо от преследванията, на които са били подложени. Аз съм ги приел като мои учители и съм се възхищавал от много техни човешки качества.Роял Реймънд Райф (1888-1971) започва да се занимава с лечението на рак през 30-те години на миналия век. През 1920 г. той открива вируса на рака, изолира го и го инжектира в плъхове. Всички опитни животни са заразени и впоследствие излекувани. Райф доказва, че всяка болест може да бъде излекувана, ако се използва генератор с определени електромагнитни честоти. Използвайки този метод, Райф успява да излекува онкоболни, без обаче да унищожава здравите клетки. За да докаже правотата си, изследователят започва лечение на 16 болни от рак в последен стадий. През 1934 г. Южнокалифорнийският университет назначил изследователска комиси