ПОДОБРЯВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ЗДРАВЕТО

Основни причини за увеличаване броя на заболяванията през последните десетилетия

Естественото състояние на човека е да бъде здрав.

Съпротивителните сили (имунната система) на организма му са в състояние да се справят със страшните болести на века, ако им създаваме условия за това.

Първата причина за масовото разпространение на болестите днес е замърсяването на природата и поглъщането на отрови заедно с въздуха, водата и храната, които приемаме. Този фактор против здравето на човека, а също така и на целия животински и растителен свят, се задълбочава с развитието на промишлеността и с въвеждането на аграрната химия в селското стопанство.

Основателят на аграрната химия барон Юстус фон Либих е станал световно известен с една своя малка брошура, в която са публикувани резултатите от неговите изследвания. Той доказва, че реколтата от земеделските култури се повишава съществено с помощта на минерални торове. Тази брошура обикаля през 1830 г. целия свят, както никоя книга до тогава.

Преведена е на много езици и се използва във всяко селско-стопанско учебно заведение и до днес, след повече от 186 години. Уникалните му открития са дали на химическата промишленост тласък, чиято печалба се измерва със стотици милиарди долари годишно. Оттогава употребата на химични средства и торове се покачва непрекъснато. Знае се, че колкото повече отрови се използват за увеличаване производството на храните, толкова повече отрови се произвеждат и за борба с гъбичките, плевелите и други вредители в селското стопанство. Увеличават се и отровите в храните, които консумираме. Това би трябвало да разтревожи всеки народен представител, всеки министър, всеки здравен работник и всеки гражданин. Има ли алтернатива производството е прилагане на аграрна химия? Разбира се, че има.

Алтернативата е развитие на биологично-динамично земеделие. Основите на такова земеделие са изложени в книгата „Селскостопански курс“ на австрийския учен Рудолф Щайнер, издадена още преди Втората световна война. Тази система е доказано прогресивна и осигурява чисти хранителни продукти в Германия, Швейцария и други страни. Тя има отделни последователи и у нас.

В броя си от м. юни 2013 г. списание „8“ запозна подробно читателите си с опита на едно семейство учители - пенсионери от с. Бачково, Асеновградска община, прилагало няколко години този метод. Без да са специалисти в земеделието, овощарството, лозарството и зеленчуковото производство, те задоволяват нуждите на семейството си с биологично чисти храни и изнасят част от продукцията си на пазара, при положение че използват за целта само 2,5 декара земя.

Системата на биологично-динамичното земеделие е описана подробно от швейцарския агроном и човеколюбец Франц-Карл Рьоделсбергер в изключителната му книга „Без земя“.

Тя е посветена на неговия личен опит в производството на здравословни хранителни продукти и остана незабелязана от силните на деня, за които печалбата стои по-високо от здравето на хората.

Жалко, защото авторът не само казва, но и с целия си живот доказва, че има изход от създалото се положение. В книгата си той пише: “Умните хора отдавна са осъзнали, че медицината и науката за храненето трябва да си подадат ръка, ако лечителското изкуство иска да се увенчае с истински успех.“

Но за да се решат проблемите на цялото човечество, една нищожна група хора трябва да се прости с баснословните си печалби, които са за сметка на нашето здраве. Втората причина за масовите заболявалия е обездвижването ни и откъсването ни от природата. Този фактор също се задълбочава с развитието на техническия прогрес.

Съвременните хора още в детската си възраст се откъсват от природата и се обездвижват. Игрите на децата на открито се заменят с целодневно, а в някои случаи и с денонощно седене пред телевизорите, пред домашните компютри, в интернет клубове, в задимени дискотеки, където търговците им предлагат цигари, спиртни напитки и наркотици. Част от децата ни се отдават на безразборен секс от ранна възраст. От неправилното хранене и от обездвижването преждевременно напълняват, имунната им система отслабва и стават жертви на различни сериозни заболявания.

Третата причина за масовите заболявания е все по- честата употреба на силни лекарства, произведени от хими- ко-фармацевтичната промишленост, някои от които съдържат токсични съставки.

В истински бич за здравето на човечеството се превърна едно от най-великите открития на съвременната медицина - антибиотиците, предназначени да унищожават патогенните бактерии.

Те се използват безразсъдно и при най-леките настинки, които могат да се излекуват с билкови чайове, с обикновена разтривка с вода и оцет, със загряване на краката в солена вода, с компреси, вендузи и с други евтини, лесно изпълними, безвредни и широко прилагани в недалечното минало средства.

Злоупотребата с антибиотиците и другите силни лекарства, продукти на химията, отслабва организма като цяло, унищожава полезната микрофлора в червата и разрушава имунната система, което го прави безпомощен и при най-леките заболявалия.

Съзнавал ли е откривателят на антибиотиците Александър Флеминг опасностите, които крие злоупотребата с тях?

Доказано е, че го е съзнавал. Обезпокоен от факта, че антибиотиците могат да се превърнат в нож с две остриета, ако се употребяват безразборно, великият Флеминг вдига тревога и публикува своите три правила за използването им:

1. Да се употребяват само след задължителни бактериологични изследвания, основани на проба за чувствителност;

2. Да се назначават такива дози антибиотици, които ефикасно да атакуват причинителите на заболяването, но да не предизвикват резистентност (привикване към лекарството);

3. Да се използват само до пълното излекуване на инфекциозното заболяване. Кой си спомня днес и прилага тези правила - предупреждения на Флеминг? Прочели ли сте ги някога на плакат в поликлиника, аптека или болница? Как ще ги прочетем, щом това може да доведе до намаляване на печалбите на някого? Едва ли е случайно, че със закон личните лекари у нас бяха обявени за еднолични търговци, а болниците - за търговски дружества.

Допустимо ли е да се търгува с най-ценния капитал на държавата - здравето на народа? Все повече хора стават зависими от силните химически лекарства и не могат да си представят живота без тях. В същото време е доказано, че всяко от тях може да се замени с ефикасни и безвредни природни средства за лечение - билки, екстракти на билкова основа и др.

Съвременната медицина е подчинена в голяма степен на химико-фармацевтичната промишленост. Част от нейните препарати имат странични действия, които могат да навредят на здравето на хората.

Четвъртата причина за увеличаване на заболяванията са стресовите състояния, в които изпадаме все по- често в резултат на създаденото напрежение в обществото, довело до мизерия голяма част от населението.

Несигурността, страхът от загубване на работа водят до намаляване на браковете и до увеличаване на разводите, до загубване на вярата, че ще излезем от кризата, до увеличаване на броя на фалитите, на престъпленията, на убийствата и самоубийствата. Стресът е мощен психически импулс, сътресение, оказващо дълго време отрицателно влияние върху личността.

Стресът е неразрешен конфликт за индивида, изпаднал в затруднено или в безизходно състояние.

Още древният лечител Авицена е отбелязал: „Състоянието на органите въздейства на психиката, а състоянието на психиката въздейства на органите“. Видни съвременни учени отбелязват, че голяма част от заболяванията от рак се дължат на стрес. Проф. Р. Дол от САЩ смята, че 85% от всички ракови заболявалия могат да се предотвратят чрез промяна на начина на живот.

Асоциацията на американските лекари сочи, че 2/3 от пациентите им имат заболявания, свързани със стрес. Коментари

Популярни публикации от този блог

Владимир Бошнаков МОЯТ ОПИТ В НАРОДНАТА И В ПРИРОДНАТА МЕДИЦИНА книга PDF

Миома на матката

ВЪВЕДЕНИЕ В НАРОДНАТА И ПРИРОДНАТА МЕДИЦИНА