БИБЛИОГРАФСКА СПРАВКА

 БИБЛИОГРАФСКА СПРАВКА

1. Сборник. Целебната сила на билките, изд. „Милени- ум“, С., 2005. 
2. Адамчик, К. Храни и природни средства за борба е рака, 2014. 
3. Айрола, П. Ракът. За тези, които още не са и за онези, които вече са болни, ИК „Жанет 45“ и „Водолей 21“, Пловдив, 1993. 
4. Аксьонов, А. Как да излекуваме 150 от най- разпространените болести, изд. „Алкор“, С„ 2005. 
5. Андерсен, М. Болести на кръвоносната система: разширени вени, атеросклероза, кръвно налягане, изд. „Здраве и щастие”, 2006. 
6. Антонов, Н. Лечителят Димков, изд.„Христо Г. Данов“, Пловдив, 1987. 
7. Антонов, Н. Петър Димков. За живот без болести, изд. „Гея - Лабрия“, С„ 1994. 
8. Анфимова, Е., Т. Камчатова. Заболявания на задс- томашната жлеза (панкреаса), изд. „Хомо футурус“, С„ 2005. 
9. Арнаудов, Г. Медицинска терминология на 6 езика. Второ поправено издание, изд. „Медицина и физкултура“, С„ 1975. 
10. Асенова, М. Петър Димков. Откровено, изд. „Виде- лина“, С., 2014 (последно интервю е Лечителя). 
11. Аспен, П. Цветята на Бах. http://www.virtualnabiblioteka.com/ 
12. Бабинов, Л. Арабската медицина, изд. „Медицина и физкултура“, С„ 1980. 
13. Бабинов, Л. Древната египетска медицина, ДП „Медицина и физкултура“, 1976. 
14. Баринов, М. Лечение с жива и мъртва вода, изд. „Хомо футурус“, С., 2006.
15. Бахчеванов, С. Болестник. За всяка болка - билка, изд. „Милениум“, С., 2010. 
16. Беловеждов, Н, (под ред.). Практически справочник за диагноза, диференциална диагноза и лечение на вътрешните болести, изд. „График консулт“ ООД, С., 1999. 
17. Божья аптека. Лечение дарами природм, изд. „Пра- вославное братство“, М., 2010. 
18. Болинджър, Т. Ракът. Да оцелееш извън матрицата, първо издание в САЩ, 2006 г. В България  изд.  „ЕЛПИ“,  2013.  
19.  Будвиг,  Й.,  Ракът.  Проблемът  и  решението,  изд.„ДИЛОК”, 2006. 
20. Бутейко, К. Лечение чрез волево нормализиране на дишането“, изд.„Слово“, В. Търново, 1995. 
21. Вестник-книга, том 1. изд. „Емил Елмазов“, С„ 1993. 
22. Вестник-книга, том 2. изд. „Емил Елмазов“, С„ 1994. 
23. Вестник-книга, том 3. изд.„Емил Елмазов“, С„ 1995. 
24. Вестник-книга, том 4. изд. „Емил Елмазов“, С„ 1996. 
25. Вилунас, Ю. „Аз победих диабета. Чудото на ридаещото дишане“, Библиотека „Здраве“, изд. „Хомо фу- турус“, С„ 2000. 
26. Владимиров, С. Пирамида за енергийно хармонизиране, Анима Арт ООД, С„ 2006. 
27. Востоков, В. Съкровищата на тибетските манастири, ИК „Интервю прес“, С„ 2000. 
28. Востоков, В. Тайните на тибетската медицина, ИК „Интервю прес“, С„ 2000. 
29. Востоков, В. Тайните на тибетските лечители, ИК „Интервю прес“, С., 2002. 
30. Гайгер, Фр. Лечебната сила на природата. 300 билкови рецепти, изд. ЕФ „Бонкомерс“, Берковица, 1993. 
31. Гаулер, Я. Ти можеш да победиш рака, издание на чешки език. 1981.
32. Георгиев, Г., Т. Костова. Отглеждане на лекарствени култури, Земиздат, С., 1982. 
33. Георгиева, Е. Самолечител, изд. „Рая“, 2004. 
34. Герасимов, Б. Тайнствената сила на пирамидите, изд. „Труд“, С„ 2000. 
35. Герсон, Ш. Терапията ГЕРСОН - доказаната хранителна програма за лечение на рака и други „нелечими“ заболявания, изд. „Изток- Запад“, С., 2012. 
36. Гинчев, Ц. По няколко думи за занаятите, билкарст- вото и поверията на българския народ, Земиздат, С„ 1988. 
37. Готлиб, Б. Алтернативна медицина, том 1, изд. „Журнал на жената“, С., 2012. 
38. Готлиб, Б. Алтернативна медицина, том 2, изд.„Журнал на жената“, С., 2012. 
39. Гълъбов, Ат. Световната конспирация срещу здравето, печатница „Експрес принт“, С., 2001. 
40. Гълъбов, Г., В. Ванков. Анатомия на човека. Учебник за висшите медицински институти, изд. „Медицина и физкултура“, С., 1971. 41. Д’Суза, Кл. Индийски лечебни растения, изд. „Медицина и физкултура“, С., 1982. 
42. Димков, П. Българска народна медицина. Природо- лечение и природосъобразен живот, том 1, изд. БАН, 1977. 
43. Димков, П. Българска народна медицина. Природо- лечение и природосъобразен живот, том 2, изд. БАН, 1992. 
44. Димков, П. Българска народна медицина. Природолечение и природосъобразен живот, том 3, изд. БАН, 1993. 
45. Димков, П. Живей 100 години. Съвети и рецепти, изд. „Гея - Лабрия“, С., 1991. 
46. Димкова, Л. Петър Димков - моят баща, ИК „Виделина“ и изд. „Хрикер“, С., 2006. 
47. Димърс, Дж. У. Мост на надеждата. Животът на Рийн М. Кейс (медицинска сестра от Канада, лекувала рак), изд. ,Доктор Натура“ЕООД, 2009.
48. Дорци, М. Наръчник по хомеопатия, ИК „ЕМАК“ 1999. 
49. Дьнов, П. Защита. Освобождаване, предотвратяване и  защита от  енергийна намеса и  от  черна магия, ИК„Виделина“, С., 2013. 
50. Дънов, П. Книга за здравето, изд. „Астрала“, С., 1999. 
51. Дънов, П. Медицински и окултни правила, 1906- 1927 г., том Г, Нова българска медийна група  холдинг,  2012.  
52.  Дънсин-Букман,  Д.  „Тайните  на  древните  лечители“, изд.„Кръгозор“, С., 2008. 
53. Елисеева, О. Класическо природосъобразно прочистване, изд.
„Хомо футурус“, С., 2001. 
54. Елисеева, О. Нова медицина против вирусите. Хепатит. СПИН, изд. „Хомо футурус“, С., 2007. 
55. Елисеева, О. Простатитът е излечим, изд.„Хомо футурус“, С., 2009. 
56. Елисеева, О. Тайните на неправилните диагнози, изд.„Хомо футурус“, С., 2004. 
57. Житарска, А.(под ред.). Лабораторни изследвания, изд.
„Здраве и щастие“, С., 2010. 
58. Захаров, Ю. Народни лекове за мъже и жени, изд.„Интервю прес”, 2002. 
59. Калоянова, И. Очистване на организма. Пълен справочник., изд. „АБГ”, 2007. 
60. Кейц, Л, Животворната вода, изд. „Здраве и щастие”, 2011. 
61. Килъм, Кр. Петимата тибетци. Пет динамични упражнения за здраве, енергия и сила, изд.
„Кибеа”, С., 2010.
62. Корсун, В.Ф., Е.В.Корсун. Знциклопедия фитотерапии. Трави жизни проф.Корсуна, ЗАО Центрполиг- раф,2008. 
63. Малахов, Г. Пречистване на организма при домашни условия, изд. „Здраве и щастие”, 1998.
64. Мермерски, Хр., Енциклопедия на народната медицина и здравето, С., 2005. 65. Миронов, А. Най-добрите дихателни практики, изд.„Паритет”, С., 2010. 
66. Неумивакин, И.П. Кисродната вода - страж на здравето, изд.„Жануа”,С., 2009. 
67. Памуков, Д., Хр.Ахтарджиев. Природна аптека, Зе- миздат, 1989.
68. Пастор, 3. Основь1 нейрохирургии, изд. на Унгарската академия на науките, Будапеща, 1985. 
69. Петрова, В. Джобен билков наръчник за всеки дом. Част 1, изд.„Хр.Ботев”, С., 2000. 
70. Петрова, В. Джобен билков наръчник за всеки дом. Част 2, изд.„Хр.Ботев”, С., 2000. 
71. Рийдърс Дайджест. 1001 домашни лека. Изпитани средства срещу здравословни проблеми, първо издание в САЩ 2005, в София 2008. 
72. Рийдърс Дайджест. Здраве чрез природолечение. Домашни средства, първо издание. Ню Йорк, САЩ, 2000. 
73. Тодорова, Р. Змийското мляко. „Буренът”, който лекува 100 болести, изд.„Распер“, С., 2015. 
74. Тодорова, Р. Хлебната сода - пепел от Божествения огън, изд.„Распер”, С., 2012. 
75. Тодорова, Р. Газта за осветление (керосинът) - горивото на здравето, изд. „Распер”, С., 2014.
76. Требен, М. Алергии. Предпазване - диагноза - лечение, ЕФ „Бонкомерс“, Берковица, 1994. 
77. Требен, М. Болести на жената, Берковица, 1993 г.
78. Требен, М. Болести на сърцето и сърдечно-съдовата система, ЕФ „Бонкомерс“, Берковица, 1994. 
79. Требен, М. Детски болести. Предпазване - диагноза - лечение, ЕФ„Бонкомерс“, Берковица, 1994. 
80. Требен, М. Здраве от аптеката на Господ, оригинално издание, ЕФ „Бонкомерс“, Берковица, 1993. 
81. Требен, М. Здраве от аптеката на Господ: продължение, специално издание. ЕФ „Бонкомерс“, Берковица, 2001. 
82. Требен, М. Мигрена и главоболие. Предпазване - диагноза - лечение, ЕФ „Бонкомерс“, Берковица, 1998. 
83. Ужьогов, Г. Н. Болести на щитовидната жлеза, ИК „Здраве и щастие“, С, 2005.
84. Ужьогов, Г. Н. Очни болести. Профилактика, приро- долечение, ИК „Здраве и щастие“,  С.,  2003.  
85.  Филипов,  Г.  (съст.).  Лековити  билки.  Рецепти  и  съвети, ИК„Ивета“, 1993. 
86. Хайнерман, Д. Енциклопедия на лечебните сокове, изд. „Аратрон“, С., 1998 и 2013. 
87. Ханеман, С. Органон на лечебното изкуство, изд. „Изток-Запад“, С., 2010. 
88. Харви, Д. Сила за живот, ИК „Скорпио“, С., 2004. 
89. Хорнфен, С., Н. Ма. Китайска домашна медицина, УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2006. 
90. Шварц, А., Р. Швепс. Лечебните подправки, ИК „ЕМАС“, С„ 1998. 
91. Шулте-Юбинг, Кл. Медицината на света Хилдегард за жени, изд. „Кибеа“, С„ 2010. 
92. Шчадилов, Е. Черен дроб. Ефикасно очистване и възстановяване, изд. „Паритет“, С., 2010. 
93. Янакиев, Я. Чудесата на Петър Димков, изд. „Миле- ниум”, С., 2009. 
94. Яновская, Т. Как да засилим имунната система, ИК „Здраве и щастие“, С., 2004.

Коментари

Популярни публикации от този блог

Владимир Бошнаков МОЯТ ОПИТ В НАРОДНАТА И В ПРИРОДНАТА МЕДИЦИНА книга PDF

Миома на матката

ВЪВЕДЕНИЕ В НАРОДНАТА И ПРИРОДНАТА МЕДИЦИНА